Na stezkách krále Šumavy
Datum: Monday, 17. May 2004 @ 14:53:50 CEST
Téma: Články


Již jen do 23.května můžete v Klatovech shlédnout zajímavou výstavu o pašerácích, finanční stráži...

Text o výstavě nám poslal Jan Jirák z klatovského muzea.
Výstava "Na stezkách krále Šumavy" si klade za cíl přiblížit návštěvníkům historii ostrahy hranice státu. Zaměřuje se hlavně na období let 1918 - 1948, tedy na dobu, kdy hlavní tíha této náročné služby ležela na bedrech příslušníků Československé finanční stráže (dále jen FS). Historie tohoto sboru je poměrně neznámá, i když obsahuje spoustu zajímavých kapitol.
Příslušníci FS stáli vždy v první linii obrany státu. Výstava má ukázat nejen boj s pašeráky, jenž byl jejich hlavním úkolem. V expozici nebude samozřejmě chybět ani pohled z "druhé strany barikády". Na základě soudních protokolů a dalších úředních listin, ale i lidových pověstí, budou představeny zajímavé příběhy pašeráků, které vešly do dějin a dodnes se vypráví po Šumavě.
Ve vitrínách budou ukázky vývoje výstroje a výzbroje příslušníků FS, stejně tak ukázka vybavení pašeráků, včetně přehledu hlavního pašovaného zboží, které směřovalo přes hranici oběma směry.
Dále zde bude připomenuta účast FS na obraně republiky na konci třicátých let. Tehdy se stala významnou součástí tzv. SOS jednotek, které měly zadržet první útok nepřítele a stály na samé státní hranici. Vzpomenuty zde budou i oběti příslušníků FS v boji se zfanatizovanými příslušníky Freikops. Výstava bude sledovat i osudy těchto mužů za 2. světové války a zmíníme jejich podíl na domácím odboji proti okupantům. Stejně tak návrat FS k ostraze hranice v roce 1945, kdy sváděla boj s banderovci a Werwolfy.
V poslední části výstavy bude znázorněn přechod ostrahy hranice na SNB, jako politicky spolehlivější útvar státní moci, zrušení FS a uzavření hranice drátěnými ploty pod el. proudem. Důsledkem toho skončila i éra klasických pašeráků, jelikož hranice se stala běžným způsobem nepřekročitelná. Opomenuta nezůstane ani účast bývalých příslušníků FS ve třetím odboji.
Zároveň je připravena k vydání publikace autora výstavy Jana Jiráka, která nese stejný název - "Na stezkách krále Šumavy". Čtenář v ní najde popis historie ostrahy hranice a vybírání hraničních poplatků už od zárodků mezinárodního obchodu, který se dotýkal našeho území, tj. obchodu mezi Kelty a Římany, až do zrušení FS v roce 1948. Nebudou chybět ani různé pašerácké historky. Publikace obsahuje množství unikátních fotografií a dokumentů, které se ostrahy hranice a pašeráků týkají.

A teď pár obrázků z výstavy:

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=683