Suhl - puškaři na internetu.
Datum: Monday, 10. September 2001 @ 08:00:00 CEST
Téma: Články


Společná prezentace několika puškařských dílen z centra německé zbrojní výroby. A také o tom, že víc hlav víc ví.

Osudy suhlského puškařství ve 20. století nebyly jednoduché. Relativní rozkvět v první polovině století byl vystřídán totálním úpadkem a mnohdy zánikem v období II. světové války a krátce po ní. Řada dílen zanikla úředním rozhodnutím již za války. Zbytek dorazilo předání Suhlu do ruského okupačního pásma, kde později vznikla NDR.
Převážná většina výroby zbraní v Suhlu se za komunistického režimu soustřeďovala v Ernst Thällmann-Werke, průmyslového podniku z nějž složitým vývojem vznikl dnešní podnik Suhler Jagd- und Sportwaffen. Menší puškaři měli možnost sdružit se v družstvu, pro něž se vžil název BÜHAG. Přirozeně s tím byla spojena řada omezení včetně nemožnosti někoho zaměstnat (vykořisťovat). Skutečností ovšem je, že puškaři měli v družstvu zázemí a výrobky ze Suhlu představovaly nejvyšší možný luxus ve východní Evropě. Díky ceně měl Suhl zajištěn i odbyt na západě. Ovšem neexistence konkurence, zajištěný odbyt a sebeuspokojení byly na suhlských zbraních znát stále víc.

Po pádu Honeckerova režimu procházel největší suhlský podnik krizí, která je stručně popsána v nedávno vydané publikaci (recenze Střelecký magazín 3/2001, s.45). Nakonec byla firma (snad) zachráněna státním zásahem.
Podporu ovšem potřebovali i drobní suhlští puškaři. Ti tradiční i ti noví, kteří to chtěli prostě zkusit. Po sjednocení Německa odpadl cenový dumping a oni byli vystaveni tvrdé konkurenci v kvalitě, ceně i proslulosti. Stáli a stojí proti Ferlachu a dalším zavedeným centrům i firmám s vybudovanou klientelou. Z východu se na trh tlačí puškaři z bývalých bratrských zemí. Suhlští zatím přežili, byť rozhodně ne všichni. Mají totiž kromě jiného i podporu státu a sami pochopili, že mnoho činností přijde laciněji, když se sdruží. Tak jako za puškařskými mistry z Ferlachu stojí družstvo, od nějž nakupují řadu polotovarů a služeb, vzniklo něco podobného v Suhlu.
Waffentechnik in Suhl GmbH, čili zkráceně WTS zprostředkovává odbyt zbraní malých puškařů, opravy, náhradní díly a technickou podporu. Za velmi významnou pokládám marketingovou podporu, projevující se mj. zprostředkováním účasti na oborových výstavách a veletrzích. S finanční podporou země Durynsko se také podařilo založit Vývojové a inovační centrum pro lovecké a sportovní zbraně (EZW). To rozhodně není špatné zázemí. A to nemluvím o suhlském muzeu zbraní s jeho sbírkami a odborným zázemím historiků.

Součástí této podpory je také vlastní webová stránka WTS na adrese www.gunmaker.org. Většinu obsahu sice zaplňuje prezentace WTS, ale na prvním místě, aby byly dobře vidět, jsou odkazy na podřízené stránky malých puškařů.

Firma Günther Retz zde nabízí zbraně, jejichž předlohami jsou výrobky zaniklé firmy Thieme und Schlegemilch, prodávané pod značkou Nimrod.
Puškařství Gebrüder Adamy kromě jiného prezentuje lahůdky - kozlicové trojáky, čtyřčata a dvojákové trojáky.
Poněkud záhadný je název puškařské firmy TJF. Název mi nic neříká, ale figuruje v ní pán se starým dobrým příjmením Will.
Puškař A.W.Wolf nabízí moc pěkné trojáky včetně dvojákových, kulových, brokových.
Dvojáky i trojáky nabízí také tradiční firma Ziegenhahn & Sohn .Zde je třeba upozornit na ceník, který ostatní puškaři decentně nezveřejňují.

Všichni puškaři samozřejmě přinášejí obrázky svých krásných zbraní. Mohlo by jich ovšem být víc. Je evidentní, že drobní suhlští puškaři vypustili z nabídky brokové zbraně. Zde je nepochybně dominantní firmy Suhler Jagd- und Sportwaffen. Konkurují jí specialitami a lahůdkami.
Hlavní stránka této prezentace suhlských puškařů je v německé a anglické jazykové mutaci. Stránky puškařů většinou také, ale některé jsou pouze německé.

Na obrázku je luxusní troják se třemi výměnnými hlavňovými svazky, uložený v kazetě, který jsme převzali z prezentace firmy Ziegenhahn & Sohn.

Rejstříky Střelecké revue a Střeleckého magazínu
Rejstříky SR a SM


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=70