Historie Mauserovky pušky – 1. část
Datum: Tuesday, 22. June 2004 @ 06:00:00 CEST
Téma: Články


jak byla podle amerického zdroje představena v dubnu 1930 ve 4. čísle VII. ročníku Vojensko-technických zpráv (což byl čs. časopis věnovaný otázkám vojensko-technickým a vydávaný péčí Vojenského technického ústavu za účasti odborů M. N. O.: technického, dělostřeleckého a zbrojního a leteckého.)

Historie Mauserovky pušky je v stručném přehledu podána G. B. Nardetem v Army Ordnance 1930, č. 58 (leden-únor). Dějiny Mauserových závodů v Oberndorfu jsou staré přes 60 let a patří k vynikajícím kapitolám historie zbrojního průmyslu, jako závody samy patří k největším podnikům toho druhu. Také většina armádních pušek jsou typu Mauserovka nebo byly vyráběny podle jeho patentů. Jako pruská jehlovka se vyvinula ze zkušeností americké občanské války, tak první puška s válcovým závěrem – Mauserovka 1871 – vznikla ze zkušeností války prusko-francouzské. Měla ovšem ještě velkou ráži – 11 mm a užívala černého prachu. Postupně vypracovaly závody k této pušce schránku ve formě trubice umístěné pod hlavní a obsahující 8 nábojů, jež otvorem v pouzdře přicházely postupně do nábojiště, když se závěr otevřel a vyhodil vystřelenou nábojnici. Tato úprava se uplatnila u t. zv. typu 1871/88.

Další fází vývoje bylo zavedení bezdýmného, nitrocelulosového prachu, což mělo velký vliv na konstrukci pušky, především na ráži. Nový prach vypracovaný slavným francouzským výbušinářem Viellem v letech osmdesátých vyvíjel vyšší tlaky a tak Francouzi snížili ráži z obvyklých tehdy 11 mm na 8 mm. V téže době (mezi 1875-1888) pracovalo se též v Rakousku na Manlicherově [!] myšlence schránky.

Nové tyto myšlenky byly ztělesněny v nové pušce Mauserově, vyrobené podle Mannlicherových patentů, charakterizovaných zásobníkem s 5 náboji, kde zásobník stal se součástí schránky při zasunutí a byl vyhozen z něho po nabití páté rány. Vzor 1888 byl po deset let německou armádní puškou, Mauserovky závody však na něm stále adaptovaly nová zdokonalení. Již roku 1893 byla provedena úprava schránky zapuštěné v pažbě, na níž r. 1895 proveden pistolový krk. Pod model 1888 zahrnuty jsou též tři karabiny z let 1891-5. První z nich byla prostě zkrácená puška s držadlem kliky poněkud dolu zahnutým. Druhá byla něco kratší, zapažbění šlo až k ústí hlavně, závěr byl stejný jako u pušky. Třetí model karabiny odpovídal v celku druhému, jen držadlo mělo plochou hlavu dolu zahnutou. Těmito modely byla také zahájena výroba v státních zbrojovkách v Gdánksu [!] a Ambergu.

Dokončení přijde do nevidět.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=707