Časopis Společnosti přátel Muzea zbraní v Liége
Datum: Saturday, 15. September 2001 @ 08:00:00 CEST
Téma: Články


Zajímavý časopis, vydávaný přáteli zbraní z Belgie. V čísle, které máme k dispozici si každý najde to svoje.

Skutečnost, že belgické město Liége, po našem Lutych, bylo v minulosti centrem výroby zbraní přinejmenším celoevropského významu, nezpochybňuje snad nikdo. Ostatně jeho sláva dosud zcela nezanikla.
A kde je tradice, tam v civilizované zemi vznikne také muzeum. Nejinak tomu je v Lutychu, kde sídlí Musée d´Armes, čili muzeum zbraní. Je to muzeum celoevropského významu. Jeho ředitel Dr.Claude Gaier je ostatně řadu let presidentem organizace ICOMAM (International Council of Museums of Arms and Military History). Při muzeu pracuje Společnost přátel Muzea zbraní, která vydává třikrát do roka časopis "le Musée d´Armes. Etudes et Recherches sur les Armes anciennes".
Mám k dispozici číslo ze srpna 2000 a domnívám se, že vážný zájemce nad jeho obsahem zaplesá.

V prvním článku se autor Philippe Hausoul zabývá pistolí Adler, které věnuje 9 stran včetně nákresu a titulní strany patentového spisu. U nás se o této pistoli psalo naposled v roce 1998 ve Střelecké revue. Předím bylo několik zmínek v seriálu J.Hýkela o nábojích.

V kratším materiálu připomíná Dagmar Schäfer vzbouření saských granátníků v Lutychu v roce 1815 a jejich útok na dům, obývaný dočasně maršálem Blücherem. Dům je totožný se současným sídlem Muzea zbraní.

Mne nejvíce zaujal článek o aktivitě v oblasti výroby zbraní v Lutychu kolem roku 1860 ve zprávě francozského vicekonzula. Jeho autor Dr.Claude Gaier zde přináší konkrétní čísla o celkové roční kapacitě lutyšských dílen v letech 1857-1864. Připojené přehledy nás informují o dobových cenách zbraní a najdeme zde též přehled lutyšských výrobců zbraní k roku 1858, zpracovaný na základě záznamů tamní zkušebny zbraní.

Drobný nepodepsaný článek se zabývá použitím oceli při výrobě děl. Více neprozradím, protože tomuto tématu nerozumím a neznám ani francouzskou terminologii.

Poslední stať je věnována drobnému článku o lutyšských puškařích. Autorem je opět Claude Gaier.

Články v časopisu jsou ve francouzštině. Resumé v angličtině je u každého z nich. Vzhledem k poměrně bohatému obrázkovému doprovodu ja časopis částečně srozumitelný i těm, kdo neovládají francouzštinu.
Závěr tohoto čísla je věnován spolkovým záležitostem. O činosti Společnosti přátel Muzea zbraní pojednám někdy příště, stejně jako o tomto unikátním muzeu.


Rejstříky Střelecké revue a Střeleckého magazínu
Rejstříky SR a SM






Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=71