Historie a vojenství č. 1/2004
Datum: Thursday, 08. July 2004 @ 11:00:00 CEST
Téma: Články


Se zájmem očekávaný časopis Historie a vojenství „v novém kabátě“, kolem něhož se na G-I před časem zvedla docela bouřlivá diskuse, je už nějaký týden na světě. Jak vypadá?

Jedním slovem: dobře. Více slovy: formát A4, 144 stran, kvalitní lesklý papír, dosti příjemné grafické řešení, spousta černobílých a méně barevných fotografií, vychází 4x ročně, cena výtisku 95 Kč, existuje možnost zvýhodněného předplatného. Z hlediska obsahu: kupodivu je návaznost na dřívější koncepci „Havu“ větší, než jsem se třeba já odvažoval předpokládat (včetně poznámkového aparátu). Ale rozdíly tu jsou, a vůbec ne malé.

Mnohé napovídá už úvodní slovo podplukovníka Mgr. Aleše Knížka, ředitele Vojenského historického ústavu Praha, které je vlastně plnohodnotným programovým prohlášením. Doporučuji číst velmi podrobně. Pro naše účely vypíchněme, že napříště se Historie a vojenství hodlá podrobněji věnovat dosud spíše opomíjené vojenské „muzejní problematice“ včetně údajů o dění v zahraničí. (S tím volně koresponduje nárůst počtu anglicky psaných resumé.) A dovolme si i citaci závěrečných slov pana ředitele Knížka:

„Pokud jde o obsahovou náplň časopisu, hlavní pozornost věnujeme dějinám českého a československého vojenství v celé jejich pestrosti. Prioritou je pro nás zejména problematika 20. století, při jejímž vědeckém zpracování čeká vojenské historiky ještě velký kus práce.

Jinak historie a vojenství zůstává tím, čím byla doposud a bude i v budoucnu – jediným vědeckým vojensko-historickým periodikem v České republice. A věřím, že i Vaším oblíbeným časopisem.“


A o čem si v HaV č. 1/2004 počtete?

Číslo otevírá obsáhlá studie Jana Pavla „Financování československé armády v letech 1934 až 1939“, která přes zdánlivě suchopárné téma přináší originální pohled a mnoho pozoruhodných informací o tom, z čeho a na co se vlastně sháněly peníze při poslední fázi vyzbrojování meziválečné čs. armády. Další v řadě je pečlivá studie Francise D. Rašky na kontroverzní, z názvu jasně patrné téma „Otázka služby sudetských Němců v československé armádě ve Velké Británii za druhé světové války“. O tom, že HaV se úplně neobrací zády ke starším obdobím, svědčí otištění studie Vítězslava Prchala „Znamení moci. Opevňování sídel a měst pánů z Pernštejna na přelomu 15 a 16. století (k vojensko-reprezentačním funkcím fortifikační architektury)“.

Dále tu máme Materiály, tedy převážně faktografické výstupy vědecké práce. Tomáš Jakl se jako první opřel o britské prameny při sledování problematiky „Československý 11. pěší prapor – východní v britské armádě – květen až říjen 1941“. Součástí jeho příspěvku je i odhalení, jak to ve skutečnosti bylo s proslulým snímkem „Bren-carrieru s československými vojáky“. Dále jsou tu pánové Martin Veselý a Karel Novák a jejich „Zapomenutá letecká bitva – 16. říjen 1944“. Na tradici starého „Havu“ přímo navazuje materiálek Vladimír Franceva a Tomáše Jakla „Osudy prototypů Hetzer“, k němuž je mimo jiné připojen snímeček „muže s vysokým čelem“, jímž je pravděpodobně Ferdinand Porsche.

Hodně prostoru dostaly v novém „Havu“ Personálie. Jiří Rajlich pečlivě jako vždy zmapoval pestré životní osudy jednoho z českých letců působících ve Velké Británii v příspěvku „Československý bombardovací a dopravní pilot Alois Šedivý“. Eduard Stehlík tu má zajímavou stať „Plukovník pěchoty Karel Černý“, pozoruhodnější o to, že v jejím závěru se autor podíval na nepříliš známé osudy Čechoslováky tvořeného strážního oddílu LSO, který vznikl v rámci americké armády v roce 1952 na německém území. Trochu zvláštní, ale jistě ne nudný, je příspěvek Pavla Žáčka „Agentem svobodného světa. Kariéra zpravodajského důstojníka Františka Tišlera“, představující poměrně hluboký vhled do zákulisí československého komunistického zpravodajství na sklonku 50. let 20. století.

Obdobně jako ve starém „Havu“ nechybějí ani Recenze, které se věnují opravdu zajímavým titulům. Zmiňme třeba německý sborník věnovaný mimořádně pozoruhodné otázce sovětských demontáží v Německu v letech 1944-1949 včetně jejich vlivu na budování moderního sovětského zbrojního průmyslu. Tradičně značný prostor opět dostávají recenze na sovětské knihy o dějinách válečného námořnictva.

V Informacích se objevují informace o proběhlých vědeckých akcích, ale jsou tu i krátké medailony nedávno zemřelých významných osobností našich vojenských dějin a je tu řeč i o postavení památníku sedmi českým válečným hrdinům na Filipínách.

V Anotacích jsou stručně představeny čtyři nové i méně nové publikace věnované vojenské historii.

Pak je tu nová rubrika „Z muzejního života“. V tomto čísle startuje shrnutím pod jednoznačným názvem „Muzejní expozice VHÚ v roce 2003“.

Patrně stálou bude též rubrika „Příběhy sbírkových předmětů“. Jan Šach zde za pomoci snímků Petra Packana stručně představil „Španělský dar“, jímž je jezdecký kord a historizující kord darovaný důstojníky španělského Lusitánského 12. jezdeckého pluku čestnému plukovníku a budoucímu následníku habsburského trůnu arcivévodovi Františku Ferdinandovi d´Este.

Nakonec je tady rubrika „Z restaurátorských dílen“, tentokrát s textem Erika Bornhorsta „„Síbl“ vstává z popela aneb rekonstrukce letounu Aero C-3A“. K tomu patří ne příliš profesionální, ale poutavé barevné fotečky. Jan Sýkora a Jiří Rajlich k tomu připojily napínavou historku „Z historie letounu Aero C-3A.307 (LB-05)“ o dramatickém přistání v titulu uvedeného stroje v roce 1954.

Na straně 144 najdete ještě dvě upoutávky na články v příštím čísle („Účast čs. jednotek na operaci Market-Garden“ a „Restaurování praporů čs. peruti RAF“) a tiráž. Z ní vyberme alespoň údaj, že šéfredaktorem současné Historie a vojenství je Jaroslav Beránek (doporučoval bych mu věnovat více péče redakční úpravě textů, různých překlepů je v tomto čísle docela požehnaně) a že v čele redakční rady stojí Jiří Rajlich.

Jak už jsem naznačil hned na začátku, první číslo „Havu“ v „novém kabátě“ na mě zapůsobilo dobrým dojmem, i když zatím nemám přesně jasno v tom, jak se dívat na určité kompromisní tendence v jeho koncepci. Mám tím na mysli fakt, že Historie a vojenství nadále zůstává z větší části vědeckým časopisem, svým grafickým provedením, nasazením velkého počtu obrázků a nových populárnějších témat se však zároveň snaží oslovit i širší publikum. Ono to sice ve výsledku docela funguje, zároveň se ale začíná vkrádat otázka, jak to tedy vlastně bude s odbytem takového periodika.

V přepočtu na strany a objem fotek na nich není 95 Kč za jedno číslo nijak přehnaná částka – bude však běžný zájemce o čs. vojenské dějiny opravdu ochotný každý čtvrtrok vyplatit tento obolus za to, aby si přečetl jednu či dvě hutné vědecké studie na téma, které ho zajímá? Na druhou stranu, od lidí obeznámených s ději na úpatí Vítkova jsem byl ujištěn, že otázka prodeje je v případě Historie a vojenství vlastně bezpředmětná. Prostě buďme rádi, že tu máme atraktivně vyhlížející a zároveň vysoce fundovaný časopis o vojenských dějinách. Taky to mohlo dopadnout přesně naopak, počínaje tím „máme“.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=715