Vyhlášení „Akce DUO & Z“
Datum: Tuesday, 17. August 2004 @ 06:00:00 CEST
Téma: Články


Po dlouho odkládaném vyhodnocení Akce Slavia bychom se nyní s Vaší pomocí rádi podívali na pistole, které se pomalu, ale jistě začínají dostávat na výsluní širšího sběratelského zájmu.

Pokud se někde z našich čtenářů odhodlá pomoci nám sdělením popisu jemu dostupné pistole DUO & Z, přivítali bychom, kdyby se mohl alespoň rámcově řídit následující osnovou:

1) Rok civilní zkoušky

2) Zda tělo zbraně nemá či má otevřenou pravou stranu (standardně lze zjistit podle tvaru střenek – oválný vršek = nemá, lichoběžník = má – objevují se však kusy s dodatečně vyměněnými střenkami, takže lépe zkontrolovat, což je možné již při běžném sejmutí závěru)

3) Tvar, popis a barva střenek

4) Popis závěru

5) Výrobní číslo a jeho umístění (levá strana na těle, pravá strana na závěru, popř. jinde); zda patkové či bezpatkové číslice; zda a kde se vyskytuje na jednotlivých součástkách (hlaveň, závěrový blok, vnitřní stěny střenek…)

6) Počet a sklon hmatníkových drážek

7) Povrchová úprava zbraně a zásobníku

8) Drážkování páčky pojistky (kolmé, šikmé, soustředné kruhy), u předválečných kusů brát v potaz i tvar páčky, který se spolu s tvarem záchytného výřezu v závěru mírně proměňoval

9) Počet drážek na záchytu zásobníku

10) Další výše nezmíněné podstatné markanty a zvláštnosti

Za každý ohlas předem děkujeme a slibujeme, že se tentokrát pokusíme s konečným vyhodnocením přijít poněkud dříve, než tomu bylo u bambitek Slavia.

Reagovat je možné nejen formou komentáře k tomuto příspěvku, ale i přímo na e-maily: pazdera@guns-info.cz nebo shootmag@volny.cz.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=736