Čeští puškaři ve fázi korektur
Datum: Wednesday, 06. October 2004 @ 22:00:00 CEST
Téma: Články


Vydání knihy Dr. Vladimíra Dolínka o českých puškařích se blíží. Co tahle malá „předrecenze“?

Minulý týden jsem měl možnost nahlédnout - a nadělat něco málo opravných značek - do textových korektur publikace známého odborníka Dr. V. Dolínka o českých puškařích do roku 1900. Situace momentálně vyhlíží tak, že tento týden by měl dokončit svou práci jazykový redaktor, pak se korektury ještě jednou vrátí k Dr. Dolínkovi k doplnění hrsti důležitých nejnovějších poznatků (mj. i z článku Honzy Tetřeva o kolínském puškaři F. Fauknerovi, který vyšel v posledním SM), no a pak už se do finiše pustí grafické studio. S panem Drtinou jsem o přesných termínech téhle publikace ještě nemluvil, ale osobně bych viděl dobu vydání na čas Vánoc, což koresponduje s dřívějšími údaji prezentovanými na G-I.

A na co se vlastně můžeme těšit? Knihu začíná stručný přehled vývoje českého puškařství v širších dějinných kontextech, pochopitelně se zvláštním důrazem na změny konstrukce ručních palných zbraní. Sepsání podobných hutných, věcných, dobře vyargumentovaných a přitom čtivých shrnutí je náročným úkolem. Osobně mám dojem, že Dr. Dolínek se s ním popasoval důstojně – s jednou výjimkou, která ovšem není úplně nepodstatná. Souvisí to s oním časovým stropem v podobě roku 1900. Přestože v samotném seznamu českých puškařů a příbuzných řemesel, resp. puškařů a spol. působících na území českých zemí se autor přes přelom 19. a 20. století v řadě případů chtě nechtě přehupuje, u některých osobností navíc hodně daleko do minulého století, v úvodním exkursu je rok 1900 nepřehlédnutelná konečná. Osobně jsem spíše přítelem věcně zdůvodněných, nějakou faktickou změnou poměrů zdůvodněných mezníků a v takové perspektivě mi právě rok 1900 nijak významný nepřipadá. Ale taková byla spisovatelova volba.

Jádrem knihy je jmenný seznam puškařů a spol. s připojenými známými základními skutečnostmi o jejich životě a především profesním působení. Nevím proč, ale tak nějak automaticky jsem očekával, že připojen bude i stručný soupis dosud známých výrobků – není. Text je proložen ilustračními černobílými snímky některých zbraní ze sbírek českých muzeí, přičemž fotografie se v barvě a na křídě znovu objevují v obrazové příloze. U některých jmen je navíc připojena malá pérová kresba značky používané na dílech příslušného mistra; a i v tomto případě by podle nejnovějšího plánu měly být značky zopakovány, pro změnu ve zvětšeném provedení, v obrazové příloze. K obsahu hesel se necítím dostatečně kompetentní vyjadřovat, podrobněji jsem se zabýval jen pár puškaři a v jejich případě mi shrnutí údajů připadalo dobré. Určitým překvapením pro mě bylo, že Dr. Dolínek systematicky neuvádí přesná data narození a úmrtí, i když u mnoha osobností určitě byla přístupná.

Tak, a teď si nejsem jistý, co přesně následuje (už je to holt týden). Myslím, že je to přehled puškařů podle lokalit. Opravdovou lahůdkou je výběrová, místně a podle osobností seřazená bibliografie. Sice jsem v ní našel mezery, což prohlašuji především proto, že je z ní patrná snaha být co možná vyčerpávající, ale taky jsem v ní připadl na mnoho prací, které jsem dosud neznal – třeba o mém oblíbeném Sylvestru Krnkovi, a že takových statí panečku je! Bibliografie mám velice rád a tahle je opravdu výborná, v důsledku čehož se pro mě pronikavě zvýšila atraktivita celé knihy.

Knihu uzavírá zmiňovaná obrazová příloha s uvedením jmen autorů fotografií a sbírek, odkud předměty pocházejí. Celkový počet stránek jsem úspěšně zapomněl; je to trapné, ale je to tak.

O chystané knize Dr. Dolínka jsem v uplynulých letech mluvil s poměrně mnoha lidmi, takže vím, že v téhle podobě ji někteří přijmou s nadšením a jiní ji zase budou považovat za nedovařenou. Můj názor? V tomhle „odvětví“ se nepohybuji ani příliš jistě, ani moc daleko, takže mé mínění berte prosím s patřičnou rezervou: Je to dobrá, podrobně a pečlivě připravená práce, která jistě bude výbornou příručkou pro příslušně orientované instituce i jednotlivce. O její koncepci a záběru lze jistě vést diskuse, ale Pánubohu díky za ni.

Nakonec můžu už jen dodat, že jsem velice zvědavý, co knize Dr. Dolínka bude říkat v porovnání se mnou nesrovnatelně kvalifikovanější Honza Tetřev, jehož bychom po vydání rádi poprosili o recenzi pro SM. Doufám, že neodmítne.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=769