Jiří Čermák: Čtyřicet let konstruktérem zbraní aneb Vzpomínky
Datum: Saturday, 22. September 2001 @ 08:00:00 CEST
Téma: Články


Asi je to nošení sov do Athén, avšak před dvěma roky vydané unikátní memoáry našeho vynikajícího zbrojní konstruktéra na G-I prostě musíme připomenout

Jiří Čermák:

Čtyřicet let konstruktérem zbraní / 1946-1986. Od samopalu ČZ 247 ke zbraňovému kompletu LADA.

Brno, ARDENT Brno, spol. s r. o. 1999. 122 s., obraz. příl.

O fascinující knize vzpomínek J. Čermáka už jsme se jednou letmo zmínili zde . Tentokrát se k ní vracíme textem, který vychází ze zprávy připravené pro časopis Historie a vojenství.

Firma ARDENT Brno, spol. s r. o., která se primárně zaměřuje zejména na odborné poradenství, překvapila v červenci 1999 na brněnském veletrhu IDET odbornou veřejnost knihou memoárů našeho předního zbraňového konstruktéra Jiřího Čermáka (ročník 1926). Je to vlastně vůbec poprvé, kdy špičkový český pracovník z oboru tzv. speciální techniky mohl nejenže v plné míře sepsat, ale také vydat vzpomínky na své působení. Nutno přitom přiznat, že výsledkem je unikátní dílo, které jen těžko hledá obdobu nejen u nás, kde je stav literatury k tomuto tématu stále nepříliš uspokojivý, ale i ve světě (např. anglicky vydané vzpomínky M. T. Kalašnikova "From a Strange´s Doorstep to the Kremlin Gates. A Word from the AK Man", Moskva 1997, jsou podstatně beletrističtější a informačně dosti chudé).

V souvislosti se jménem J. Čermáka si většina čtenářů nejspíš vzpomene především na "samopal vz. 58", který dodnes tvoří páteř pěchotní výzbroje naší armády. Čermákův tvůrčí záběr byl však mnohonásobně širší, rámcově sahal od samonabíjecích pistolí (z nich zaslouží zmínit zejména velmi progresivní prototyp ČZ 481), přes samopaly na pistolové náboje po různé typy zbraní na náboje střední balistické výkonnosti.

Jak naznačuje časové vymezení v názvu publikace, kniha popisuje Čermákovu profesní dráhu od jeho nástupu do České zbrojovky ve Strakonicích po absolvování Vyšší státní průmyslové školy strojnické v červnu 1946, přes nucený přechod do Konstrukty Brno v říjnu 1954 až do odchodu do důchodu v roce 1986. Informačně dosti hutný, chronologicky vzestupně koncipovaný základní text o vlastní konstruktérské činnost, v němž nechybějí ani exkurzy do oblasti základů zbrojní konstrukce, autor poněkud odlehčuje krátkými vsuvkami, které, jak sám uvádí, "doplňují základní text, objasňují některé širší souvislosti a informují o činnosti jiných lidí". Díky tomu se Čermákovy memoáry stávají také připomenutím širších okolností vývoje pěchotních zbraní v poválečném Československu, které si v tomto směru jako jediný stát Varšavské smlouvy udrželo rozsáhlou nezávislost.

Knihu je nutno ocenit také za to, že se na jejích stránkách objevují více či méně rozsáhlé portréty řady konstruktérů a lidí ze speciální výroby, s nimiž se J. Čermák během svého čtyřicetiletého působení v oboru setkal. Velkým překvapením pro badatele se stalo především značně kritické zobrazení Jaroslava Holečka, v odborné literatuře dosud velmi ceněného autora nové koncepce čs. poválečných samopalů na pistolové náboje.

Vzpomínky J. Čermáka lze bezpochyby považovat za jednu z nejvýznamnějších prací k dějinám naší moderní zbrojní techniky a firmě ARDENT patří velký dík za jejich vydání. Určité rezervy má publikace pouze ve strohé grafické úpravě a ne zcela dokonalé kvalitě valné části obrazového doprovodu, což poněkud snížilo její šanci na zasloužený komerční úspěch.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=79