Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/guns-info.cz/html/mainfile.php on line 17
Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní - Výběrová bibliografie o LK 26 a odvozených modelech


Výběrová bibliografie o LK 26 a odvozených modelech
Datum: Monday, 08. November 2004 @ 10:00:00 CET
Téma: Články


Jistý student Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se rozhodl napsat bakalářskou diplomovou práci na téma historie kulometu ZB vz. 26 a jeho modifikací.

V důsledku menšího nedorozumění se dotyčný mladý badatel domníval, že svého času jsem na podobné téma napsal diplomovou práci i já (což jsem neučinil, napsal jsem jen jako seminární práci zdaleka ne dokonalý životopisný medailon o Václavu Holkovi). Po vyjasnění situace jsme se s oním studentem dohodli, že pro něj připravím přehled literatury k danému tématu. Slib jsem splnil; a protože by výsledek mohl být prospěšný i dalším zájemcům o dějiny čs. zbrojní techniky a navíc by některý z nich mohl k mému soupisu přidat další relevantní položky, věším tuto výběrovou bibliografii i na G-I.

Úvodní poznámka: Následující přehled není zdaleka vyčerpávající, zahrnul jsem do něj především úžeji zaměřené práce, s nimiž jsem se prozatím měl možnost seznámit, popř. jsem je sám vytvořil. Opomíjím např. Vojenské dějiny Československa (pro ně psal příslušné pasáže Dr. Karlický, od něhož jsou na toto téma k dispozici jiné, kvalitnější výstupy) a další obecnější přehledy vývoje čs. armády a zbrojního průmyslu. Vím o tom, že řadu podstatných údajů obsahuje literatura věnovaná problematice výzbroje pro opevnění a bojová vozidla, s níž však nejsem dostatečně obeznámen.

Články a statě v periodicích a sbornících:
-at-: Holkova šestadvacítka. Armádní zápisník 5/2001, s. 22-23.
Vladimír DOLÍNEK: Československý lehký kulomet vzor 1926. SR 11/1991, s. 16-17.
Jiří FENCL: Lehký kulomet vz. 26. ATOM 2/1979, s. 5-6.
Vladimír FRANCEV: Legenda jménem BREN. SR 3/1995, s. 12-13; 4/1995, s. 12-13, 32.
Vladimír KARLICKÝ: Česká zbrojní technika. In: Studie o technice v Českých zemích VI. 1918-1945 (2. část). Praha, Národní technické muzeum 1995, především s. 690-692 a 734.
Karol KULAŠIK: Československý zbrojný priemysel a guľomet vz. 26. SR 12/1988, s. 10-13.
David PAZDERA: Bren a Madsen – dva univerzální kulomety na brazilských kulometných soutěžích roku 1935. SM 5/1997, s. 16-17; 6/1997, s. 12-13; 7/1997, s. 36-37.
týž: Bulharský BREN. SM 9/1999, s. 16-18; 10/1999, s. 8-10; 11/1999, s. 14-16.
týž: Emanuel Holek v letech 1899-1939. Střelecký magazín 1/1998, s. 46-47; 2/1998, s. 46-47.
týž: Konstruktér ručních palných zbraní Václav Holek. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 4/1996, s. 317-323.
týž: Patenty kulometu Praga vz. 1924. SM 1/2003, s. 17-19.
J. [Jaroslav] POTĚŠIL: Lehký kulomet vzor 24. Vojensko-technické zprávy 8/1926, s. 177-181.
(s) [Jan SKRAMOUŠSKÝ]: Příslušenství k ZB 26. SM 9/2002, s. 56-58.
týž: Značení kulometů ZB 26. SM 5/2002, s. 40-41.
Karel STALLER: Anglický lehký kulomet. Vojensko-technické zprávy 10/1936, s. 230-232.
-str-: BREN a jeho bratři. Armádní zápisník 5/2001, s. 23-24.
Miroslav ŠÁDA: Čs. lehké kulomety. Vojenská technika 7/1968, s. 222-223.
týž: Kulomety. In: Umlčené zbraně. Československá zbrojní výroba 1918-1939. Praha, Naše vojsko 1966, především s. 215-226.
týž: První čs. kulomety. Vojenská technika 5/1968, s. 148-150.
Ladislav TOMÁŠEK: Rodina puškařů. Zápisník 23/1957, s. 18-19.
Ivo VONDROVSKÝ: Lehký kulomet ZB vz. 26 s těžkou hlavní. SM 3/1996, s. 19.
7,92-mm-MG ZB 26 und ZB 30 (MG 26 (t) und 30 (t)). Waffen-Revue č. 85, s. 3-24; č. 86, s. 43-66; č. 87, s. 45-64. /pozn: mělo pokračovat, nemám podchyceno/

Související pasáže obsahují knižní publikace: Jiří ČERMÁK: Čtyřicet let konstruktérem zbraní / 1946-1986. Od samopalu ČZ 247 ke zbraňovému kompletu LADA. Brno, Ardent 1999.
Vladimír DOLÍNEK – Vladimír KARLICKÝ – Pavel VÁCHA: České zbraně a střelivo. Tradice a současnost. Praha, Radix 1995 (2. opravené vydání 1998).
Thomas B. DUGELBY: The Bren Gun Saga. Toronto, Collector Grade Publications Incorporated 1986 (2. rozšířené vydání 1999).
Otakar FRANĚK: Dějiny koncernu brněnské Zbrojovky. Díl I. 1918/1939. Brno, Blok 1969.
týž: Zbraně pro celý svět. Brno, Blok 1970.
týž: Koncern brněnské Zbrojovky v letech 1939/1945. Brno, Blok 1973.
Jaroslav LUGS: Handfeuerwaffen. 2 díly. Berlin, Militärverlag der DDR 1986 (8. vydání).
týž: Ruční palné zbraně. 2 díly. Praha, Naše vojsko 1956. (reprint Svojtka & Co. 2002-2003)
Petr PISKOVSKÝ – Milan ORSÁG: Zbrojovka Vsetín. Padesát let závodu 1937-1987. Vsetín 1986.
Lubomír POPELÍNSKÝ: Cestování za zbraněmi. Praha, Naše vojsko 2001.
týž: Československé automatické zbraně a jejich tvůrci. Praha, Naše vojsko 1999.
týž: Sága rodu kulometů. Praha, D – Consult, s. r. o., v nakladatelství DEUS 2002.
Robert SPEYCHAL a kolektiv: Stráž obrany státu. Praha, nakladatelství MV&H s.r.o. 2002.
Miroslav ŠÁDA: Československé ruční palné zbraně a kulomety. Praha, Naše vojsko 1971 (nové vydání má vyjít v listopadu 2004).

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=790