Spolupráce Vojenské akademie v Brně na modernizaci polské armádní pistole
Datum: Thursday, 27. September 2001 @ 08:00:00 CEST
Téma: Články


Jedna ze zajímavostí z pražské přednášky pana profesora Popelínského

Ve středu 26. září 2001 proběhl na G-I stránkách avizovaný seminář k česko-polským vědeckým stykům v 19. a 20. století pořádaný Výzkumným centrem pro dějiny vědy. Přestože paralelně probíhala atraktivní mezinárodní konference "Barokní Praha - Barokní Čechie", dokázala zajímavě koncipovaná akce VCDV ve více než uspokojivé míře přitáhnout zaslouženou pozornost historiků z celé řady vědních oborů.

Semináře se s diskusním příspěvkem "Odborné kontakty československých zbraňových výzkumných pracovišť a Katedry zbraňových systémů Vojenské akademie v Brně s polskými institucemi v 80. a 90. letech 20. století" zúčastnil též profesor Lubomír Popelínský z VA v Brně. Ačkoli se jedná o téma, které bylo drtivé většině přítomných vzdálené, dokázal pan profesor Popelínský svým výkladem auditorium plně zaujmout. Již úvodní promítnutí obrázku 30mm PL dvojkanonu vz. 53/59 zcela probralo všechny, kdo snad během odpoledního jednání začali pociťovat únavu, a následující asi čtvrthodinový poutavý výklad pana profesora nikomu nedovolil poklimbávat.

Jak už jsme na G-I upozornili, ze semináře vznikne sborník, kde se objeví i plný text vystoupení pana profesora Popelínského, jehož teze jsme uveřejnili zde.

Pro většinu našich čtenářů asi nejzajímavější částí pražské přednášky pana profesora Popelínského byla zmínka o podílu Katedry zbraňových systémů v Brně na modernizaci polské armádní pistole. Jedná se o informaci, která je mezi českými odbornými publicisty zcela neznámá.

Podle výkladu profesora Popelínského měly věci následující průběh:

Vojenská akademie v Brně se v průběhu 90. let rozhodla pořádat pravidelné mezinárodní konference o zbraňových systémech (v té době byly podobné akce pořádány v RMCS Shrivenham v Anglii a ve VTA Bukurešť v Rumunsku). Smysluplnost této myšlenky si brněnská akademie oveřila na mezinárodním semináři v roce 1995, jehož se účastnili zbraňoví odborníci z Polska, Anglie, Rumunska a Maďarska. Na základě jejich pozitivního ohlasu byly v roce 1996 konference v Brně zahájeny, a to s takovým odborným úspěchem, že Ministerstvo obrany ČR požádalo o zařazení této akce do doprovodného programu mezinárodní výstavy IDET, která již v té době probíhala ve dvouletých cyklech. Konference, konkrétně její 4. ročník, zde poprvé proběhla v roce 1999, letos se zde uskutečnil již 5. ročník. Českou aktivitou se inspirovali Poláci, kteří v roce 1996 začali pořádat vlastní obdobné konference (do roku 2000 se uskutečnila třikrát).

Tyto akce vedly k dalšímu sblížení českých a polských odborných institucí, jejichž praktickým výsledkem bylo v letech 1998-1999 zapojení pedagoga Katedry zbraňových systémů VA v Brně mjr. Martina Macko, CSc. do modernizace polské 9mm pistole WIST 94, kterou prováděl Wojskowy Institut Techniczny Uzbrojenia Zielonka. Konkrétně šlo o využití matematického modelu a výpočtového programu mjr. Macko pro řešení spoušťového a bicího mechanismu polské armádní pistole. Polská armáda nakonec také zakoupila přístroj pro měření spoušťových mechanismů navržený mjr. Macko.

Tolik alespoň ve stručnosti k této velmi zajímavé a přitom širší odborné veřejnosti prakticky neznámé kapitole nejnovějších dějin naší zbrojní konstrukce.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=88