Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/guns-info.cz/html/mainfile.php on line 17
Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní - Skotské kulovnice Thompson & Campbell


Skotské kulovnice Thompson & Campbell
Datum: Friday, 28. September 2001 @ 08:00:00 CEST
Téma: Články


Článek M. Helebranta původně otištěný v SM 10/2001

Výrazným posílením projektu G-I se před časem stal souhlas řady našich odborných publicistů s tím, aby se na stránkách Guns-info objevily jejich materiály publikované v časopise Střelecký magazín. S potěšením můžeme konstatovat, že nás v tomto směru neodmítl ani jeden z oslovených autorů, mezi nimiž nechyběly takové osobnosti jako V. Dolínek, J. Skramoušský nebo M. Helebrant.

Dnes přinášíme článek posledně jmenovaného autora původně otištěný v letošním 10. čísle Střeleckého magazínu.
(dp)
Martin Helebrant:

Skotské kulovnice Thompson & Campbell

Střelecký magazín 10/2001, s. 4-6

Země, kterou dnes známe pod jménem Velká Británie, dala světu celou řadu vynikajících puškařů. Jména jako Lancaster, Purdey, Greener, Churchill, Holland dodnes patří neoddělitelně k historii konstrukce a výroby palných zbraní. Nic na tom nezměnila skutečnost, že jejich nositelé již dávno nejsou na tomto světě. Dali ale světu konstrukční řešení, která jsou dodnes používána, zejména v konstrukci loveckých zbraní. Jejich sláva vznikla v době, kdy nad britským impériem slunce nezapadalo. Z anglických přístavů vyplouvaly lodě ke všem kontinentům. Na jejich palubách stáli muži, které ať již jejich královna nebo jejich zaměstnavatelé posílali do jen zběžně prozkoumaných končin tehdejšího světa. Správní úředníci, inženýři, obchodníci nebo prostě jenom dobrodruzi vyráželi zkusit své štěstí a v jejich zavazadlech nemohla chybět spolehlivá puška, která jim poskytovala buď ochranu před dravou zvěří, nebo obživu na cestách anebo prostě byla určena k lovu, kdyby se naskytla příležitost. Hrome, vždyť sport v původním slova smyslu byly buď koně nebo lov, provozovaný podle zásad fair play, pro potěchu a ne pro obživu. A v nejlepším případě to byla kombinace obojího.

Tyhle šťastné dny jsou už ale bohužel dávno pryč. Anglické puškařství a zbrojní výroba vůbec po 2. světové válce začaly upadat a poslední úder mu zasadila drakonická protizbraňová legislativa, která zasadila smrtící ránu většině puškařských dílen v Anglii. Přesto se ale při vyslovení pojmu „anglická puška“ člověku znalému zbraní vždycky tak trochu rozbuší zvědavostí srdce. Většinou oprávněně, protože zejména lovecké anglické zbraně jsou krásné.

Velká Británie ale není jenom Anglie. Na severu ostrova je zcela jiná země. Země jasně oddělená od zbytku ostrova Hadriánovým valem, obývaná hrdým, svébytným národem, jehož angličtina zní drsněji než uhlazené zvuky z jižní části ostrova. Země, kde nikdy nevymřela válečnická tradice a kde vaše sukně je současně vaší vlajkou i navštívenkou. Skotsko. Tady se dodnes loví jeleni a zvěř vůbec, lovec je tu dnes ještě pořád považován za šlechtice ducha (a ne za úchylného zabijáka jako v Anglii), vítaného v každé správné hospodě nebo klubu. Když jsem letos na veletrhu IWA procházel výstavními pavilony, zaslechl jsem nezaměnitelně rachotící skotskou angličtinu z malého stánku s několika vystavenými kulovými opakovačkami. Zbraně to byly velice pěkné a já jsem byl potěšen, že i přes nepřízeň osudu a zákonodárců staré puškařské řemeslo v zemi Jejího Veličenstva královny nevymřelo. Respektive, že se našel někdo, kdo znovu pozvedl ten málem již padlý prapor, oprášil jej a hrdě jej nese dál.

Ten někdo se jmenuje Ian Thompson a Hugh Campbell. Ian Thompson již překročil padesátku, Hugh Campbell je třicátník. Ian Thompson je vyučený puškař, jeden z těch posledních, kteří ještě pamatují poslední záchvěvy slávy anglického puškařství. Hugh Campbell je původně strojní inženýr, který ale vždycky zbraně miloval a nyní z nich učinil zdroj své obživy. Společnou firmu založili před zhruba 8 lety a jak oba přiznávají, i přes značný věkový rozdíl se stali vynikajícími partnery. Pod citlivým vedením Iana získal Hugh potřebnou míru mistrovské puškařské zručnosti a současně jí dal do vínku své teoretické znalosti na konstrukčním poli. Firma má dnes 5 zaměstnanců a z toho vyplývá i omezený rozsah produkce. V současné době je výroba omezena na jediný typ zbraně – opakovací kulovnici řady Inver.

Srdcem zbraně je válcový odsuvný závěr, uzamčený 3 uzamykacími ozuby do pouzdra závěru. Ozuby ale nemají tradiční tvar mezikruhového segmentu. Při pohledu zepředu tvoří rovnostranný trojúhelník se zaoblenými vrcholy. Tato koncepce nabízí velkou uzamykací plochu a přitom k odemčení závěru stačí poměrně malý úhel kliky závěru. Na rozdíl od systémů s více řadami uzamykacích ozubů nedochází k nárůstu konstrukční délky závěru, závěr je kompaktní. Závěr je tvořen čtyřmi díly – tělem závěru s vytahovačem, vyhazovačem a klikou závěru, úderníkem s pružinou a maticí závěru s temenní pojistkou. Matice závěru je dutá a na spodní straně má vyfrézovánu drážku, která vede nos úderníku. Úderník je vložen v dutině závěru, je také dutý a v jeho dutině je uložena bicí pružina. Klika závěru je vedena v drážce matice závěru. Na temeni matice závěru je uložena pojistka. Tvoří ji válcový čep, po stranách zploštělý. V zadní části úderníku je vytvořena odpovídající drážka. Při napnutém úderníku se drážka v jeho zadní části nasune na čep pojistky, nastavený úzkým profilem k temeni úderníku. Při zajištění zbraně se čep pojistky otočí svou širokou stranou tak, že pevně zachytí úderník v napnuté poloze. Pokud úderník není napnut a pojistka je v poloze zajištěno, nelze úderník napnout – tělo pojistky vyčnívá do jeho dráhy. Nelze tedy ani otevřít závěr. Úderník se napíná podobně jako u pušek s Mauserovým závěrem při otevírání závěru pomocí šikmé plochy na závorníku. Vytahovač svojí konstrukcí připomíná řešení z pušky Lee–Enfield, vyhazovač je tvořen odpruženým čepem, který při otevření závěru a jeho stažení do zadní polohy narazí jedním koncem na doraz a druhým vyhodí nábojnici z lůžka pro dno nábojnice. Výsledkem je kompaktní závěr, který se velice jednoduše rozebírá a podle výrobce je údajně velmi odolný proti prachu a znečištění.

Spoušťový mechanismus se standardně nabízí plně stavitelný co do odporu a délky chodu a propadu spouště, s jedním odporem. Pokud by vám to nevyhovovalo, může být charakteristika odporu spouště upravena na dvojí odpor (tedy do podoby, kdy v první fázi odpor lehce narůstá, pak zůstává prakticky konstantní a těsně před odpálením dochází k jeho dalšímu malému nárůstu). Zbraň není vybavena napínáčkem, ale pokud by si zákazník přál, lze jej namontovat. K napínáčku se ovšem vyjádřil pan Campbell s hlubokým despektem: „Raději než namontovat napínáček nabízím zákazníkům, že je naučím spouštět. Považuji napínáčky za holý nerozum, mít pušku s dvěma různými odpory spouště je nebezpečné.“ Všimněte si, že stejná úvaha před časem vedla ke vzniku pistolí s pouze dvojčinnými (DAO) bicími a spoušťovými mechanismy. Veškeré vnitřní funkční plochy spoušťového mechanismu jsou elektrochemicky pozlaceny. To poskytuje spolehlivou ochranu těchto součástek před korozí.

Kromě pojistky na temeni závěru je puška vybavena ještě jednou pojistkou. Její hmatník je umístěn na krku pažby, tělo pojistky vyčnívá v zajištěné poloze do dráhy nosu úderníku. Tahle pojistka je zcela nezávislá na pojistce na temeni závěru. Při zajištění touto pojistkou je možné závěr otevřít i napnout úderník. Chod obou pojistek je zcela bezhlučný, jejich ovládání je přitom jisté a spolehlivé.

Zbraně jsou vybaveny nábojovou schránkou s kapacitou 4 náboje. Schránka má odklopné dno umožňující její snadné a rychlé úplné vyprázdnění.

Zbraň je pažbena ve dřevě dle výběru zákazníka. Standardně se pušky dodávají s německou pažbou, ale zákazník si může zvolit podle svých preferencí. Pušky se nabízí jak polopažbené, tak celopažbené. V obou případech se ale předpažbí zužuje plynulou křivkou směrem dopředu a na svém předním konci je poměrně subtilní. Důvod tohoto tvaru leží ve skutečnosti, že lov vysoké ve Skotsku převážně probíhá na otevřených náhorních pláních a střílí se na velkou vzdálenost. Střelec střílí s oporou a táhlý kužel předpažbí mu umožňuje jemné výškové regulace zamíření. Pažba má klasickou olejovou povrchovou úpravu, o které pan Campbell říká: „Je pracná a náročná na čas, ale pokud je správně provedena, je to vynikající ochrana dřeva před vlivy počasí a snadno se udržuje. Navíc snad nejlépe nechává vyniknout přírodní půvab dřeva a je teplá na omak. Co chcete víc?“

Puška je standardně určena pro střelbu se zaměřovacím dalekohledem. Jeho typ si volí zákazník podle osobní preference. K zaměřovacímu dalekohledu dodává výrobce zbraně svoji vlastní rychlonasazovací montáž. Kromě toho jsou na zbraních pevná miřidla pro případ poškození optiky. Thompson & Campbell nabízí sklopný dioptrický průhledík na temeni pouzdra závěru a snadno odnímatelnou mušku. Zaručují přesnost těchto mířidel i při opakovaném sejmutí a nasazení mušky. Bez ohledu na ráži, jakou si zákazník zvolí, musí všechny zbraně Thompson & Campbell prokázat na střelnici rozptyl 3 ran na 100 metrů nejvíce 25 mm. Zbraň s větším rozptylem by zákazníkovi neprodali.

Rozborka zbraně je jednoduchá. Vyjmeme náboje z nábojové schránky, otevřeme závěr a zkontrolujeme nábojovou komoru. Po stisknutí hmatníku umístěného ve výřezu pažby pod klikou závěru lze závěr volně vysunout dozadu. Nyní uchopíme jednou rukou pevně závěrovou matici a druhou rukou pootočte závěrem tak, až se klika závěru dostane do podélné drážky. Vysuneme závěr z matice závěru, vyjmeme ze závěru úderník a jeho pružinu. Sborka probíhá identicky, jen v opačném pořadí.

Thompson & Campbell nabízí svoje pušky ve čtyřech provedeních – základ je model Inver. Pokud budete požadovat celopažbenou zbraň s kratší hlavní pro lov v hustě zalesněných oblastech, pak zvolte model Jura. Vlajkovou lodí produkce je model Cromie. Od ostatních modelů se na první pohled liší osmihranou hlavní a výběrovým dřevem pažby. Speciálně pro ženy jsou určeny zbraně Islay – odlehčené a v ráži s dobře zvládnutelným zpětným rázem. Všechny zbraně jsou standardně dodávány v černěné povrchové úpravě, ale pokud chcete, můžete mít zbraň s mramorovaným závěrem, nebo hněděným či modřeným. Samozřejmostí je možnost objednat si ryteckou výzdobu zbraně nebo vyřezávanou pažbu. Ke zbraním se dodává také přepravní kufřík a čisticí potřeby – vše ve vysoce kvalitním a elegantním provedení.

Ze zbraně jsem neměl možnost střílet. Nebudu zde ani hodnotit její přilícitelnost, protože všechny zbraně mají pažbu zhotovenou na míru zákazníkovi. Chtěl bych ale zmínit velice hladký chod spouště a závěru. Klika závěru je navíc zahnutá dozadu, takže kulička je v blízkosti spouště. To přispívá k rychlé manipulaci se závěrem. Vzpomněl jsem si přitom na závěr Lee–Enfield, který se vyznačoval podobnou konfigurací a byl mnohými autory považován za nejrychlejší závěr opakovačky vůbec. Inu, ta anglická tradice má asi něco do sebe.

Jak jsem uvedl na začátku tohoto článku – firma Thompson & Campbell má celkem 5 zaměstnanců. Není tedy divu, že roční produkce představuje jen okolo 20 zbraní do roka. Všechny jsou pečlivě ručně zpracovány a slícovány. Podle toho také vypadá cena. Existence podobné firmy je samozřejmě závislá i na tom, zda najde dostatek zákazníků, schopných a ochotných zaplatit za pušku nemalou cenu. Na druhou stranu, ačkoliv firma při výrobě používá i CNC stroje, každá zbraň je vlastně originál, přizpůsobený konkrétnímu zákazníkovi. Pokud jste levák, bez příplatku vám nabídnou levoruké provedení. Ráži si můžete zvolit z prakticky všech dnes používaných nábojů. Totéž platí o délce hlavně. Výsledek je krásný. Prostě je to anglická puška a připomněla mi slova básníka skotského básníka Roberta Burnse: „Mé srdce je na Vysočině, mé tady není, mé srdce je na Vysočině, na lovu zvěře jelení.“ I kus mého srdce si vzaly pušky Thompson & Campbell. A potěšily mě. Možná, že i někteří z českých mistrů puškařů by mohli navázat na slavnou tradici českých puškařů. Navazovat by bylo na co. A možná že by se našli i zákazníci. I z tohoto pohledu jsou zbraně Thompson & Campbell zajímavou inspirací.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=91