LEBEDAS PATENT
Datum: Tuesday, 07. June 2005 @ 06:00:00 CEST
Téma: Články


V SM 2/2005 se Honza Tetřev podrobněji zabýval zbrojnětechnickou zajímavůstkou v podobě dvouhlavňových pistolí na náboje Lefaucheux pražské firmy Lebeda, které od roku 1861 zkoušela švýcarská armáda. Na těchto zbraních se objevuje popis LEBEDAS PATENT – což mě nedávno přivedlo k otázce, jaké patenty vlastně Lebedova firma přihlásila k ochraně.

V Honzově článku to již zaznělo, ale pro jistotu připomeňme, že v habsburské monarchii, jmenovitě její předlitavské části, začal patentní zákon platit až koncem 19. století. Honza zmiňuje rok 1897, což je správné jen z hlediska vydání příslušného zákona; účinnosti tento zákon nabyl až 1. ledna 1899. Do té doby byly vynálezy v podunajské říši chráněny tzv. privilegii, a to jednak na základě dvorského dekretu z roku 1810, především ale na základě zákona o privilegiích z roku 1852. V čem přesně se lišila privilegia od pozdějších patentů, jsem zatím nevybádal (mám k tomu sice podklady, ale neměl jsem čas se v tom porýpat). S ohledem na naše téma nás to teď ostatně vůbec nemusí trápit.

Lebedovská privilegia jsem měl možnost hledat v databázi začínající rokem 1852, což znamená, že ze hry vypadly legendární první a další patenty Antonína Vincence Lebedy, resp. nebylo možno zachytit dílo zakladatele firmy vůbec, ježto starý pán předal závod svým synům v roce 1854 a ke konci tvůrčího života už toho mnoho nenavynalézal. Synové Antonín (Vincenc mladší) a Ferdinand to společně táhli jen chvíli, Antonín to prý zanedlouho ze zdravotních důvodů vzdal a pochodeň rodinné tradice donesl do hořkého konce v podobě zániku firmy „Lebeda a synové“ (ten je dosud se nejčastěji datován 1888, právně ovšem firma zanikla až 1889) o rok mladší Ferdinand. Na podrobnější zmapování právního vývoje firmy Lebeda se mimochodem pomalu, ale jistě chystá dr. Dolínek (v nejhorším případě na to mrknu já), takže se možná ještě dočkáme zajímavých zjištění.

Ale k věci. Zadáním jména Lebeda na mě z databáze privilegií vyskočilo celkem pět údajů, které se zde pokusím interpretovat nejlépe, jak jsem zatím schopen.

První privilegium nese v databázi název „Hinterladungsgewehr“. Zdůraznit je nutné, že pro první orientaci Patentní úřad ve Vídni často vybral jen část celého pojmenování vynálezu, což z databáze nezjistíme. Jako signální údaj je to ovšem bezpochyby dostačující. Přihlašovatelem byli „Lebeda Anton und Ferdinand, Gebrüder“, privilegium nese datum 20. dubna 1858 (tak to alespoň z databáze chápu, ještě to prověřím).

Po tomto rozepsaném odstavci jistě nebude problém orientovat se v následujícím zestručněném zápisu:

Privilegium druhé: „Hinterladungsgewehre“, „Lebeda A. V. / Söhne“, 27. července 1861.

Privilegium třetí: „Zündstiftpatrone“, „Lebeda Ferdinand“, 9. února 1867.

Privilegium čtvrté: „Patrone nach dem Schneider´schem System“, „Lebeda Ferdinand“, 10. června 1867.

Privilegium páté a poslední: „Hinterladungsgewehre“, „Lebeda Ferdinand“, 22. listopadu 1874.

Ve vztahu k pistolím pro Švýcarsko připadají v úvahu první dvě uvedená privilegia, což půjde ověřit jedině jejich prostudováním. Tím, že je v jejich názvu uvedena puška (Gewehr), bych se předem určitě neznepokojoval. Úplně vyloučit snad nelze ani uplatnění nějakého staršího vynálezu chráněného privilegiem z období před rokem 1852, na tuhle možnost ale hledím velmi skepticky (nemluvě o tom, že se bude mnohem hůř verifikovat).

Ilustrační foto ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha: v přídavném jméně LEBEDAS je S na horním indexu.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=929