Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/guns-info.cz/html/mainfile.php on line 17
Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní - Pavel Bělina-Josef Fučík: Válka 1866


Pavel Bělina-Josef Fučík: Válka 1866
Datum: Friday, 01. July 2005 @ 06:00:00 CEST
Téma: Články


Vždy na konci června a na počátku července si připomínáme výročí krátké, ale krvavé války roku 1866. Připomeňme si je i letos, neboť o této válce nedávno vyšla obsažná a zásadní publikace.

            Poslední skutečně zásadní publikace o válce roku 1866 vyšla v roce 1986. Jmenovala se Vzpomínka na Hradec Králové a napsal ji dnes již zesnulý Otto Urban.
           Od té doby vyšla řada dalších publikací, většinou s užším záběrem. Někdo se věnoval dění v regionu, jiný zbraním války 1866 (Ctirad Beneš), další pomníkům... Vážní zájemci o tuto válku vydávají svůj časopis Bellum 1866. Vyšly i publikace, jejichž autoři nepokrytě vycházeli z děl svých předchůdců. Na nové komplexní zpracování dosud živé téma čekalo takřka dvacet let. Objednat knihu

           S blížícím se kulatým výročím se tématu ujaly osobnosti nadmíru povolané. Pavel Bělina je vojenským historikem, který má za sebou řadu publikací s tématikou českých vojenských dějin. Josef Fučík sice původní profesí není historikem, ale to není podstatné, protože vojenskou historií se zabývá již velmi dlouho a hlavně v tomto oboru publikoval řadu prací. Připomeňme například jeho spoluautorství knihy Pod císařským praporem.
           Společným snažením autorů tak vznikla kniha, která má 688 číslovaných stran, je doslova prošpikována černobílými obrázky všeho druhu a má několik bloků barevných příloh. Čili dílo je rozsáhlé.

Objednat knihu

            Autoři se na válku nedívají jen z české perspektivy, ale zasazují je do celoevropského kontextu a historických souvislostí. Ta válka, jejíž výsledek byl upečen u nás ve východních Čechách, totiž měla měla význam pro celou Evropu.
           První tématický blok je proto věnován právě kořenům konfliktu. Rozhodně si nevšímá jen konfliktů prusko-rakouských, ale zabývá se také vztahy Rakouska s jeho jižním nepřítelem-Itálií.
          Více než dvacet stran je také věnováno posledním dvěma rokům před vypuknutím války, tedy záležitostem kolem války s Dánskem roku 1864 a problémům se správou dobytého (osvobozeného?) Šlesvicka a Holštýnska.

           Vyprávění o vlastní válce autoři zahajují italským tažením. Věnují těmto událostem dost prostoru, takřka 80 stran, což velice oceňuji. O událostech června a července 1866 v severovýchodních Čechách se toho u nás ví celkem dost, ale italské tažení tak známé není.

           Vyprávění o válečných událostech v Čechách a na Moravě autoři dost logicky rozdělili do tří tématických bloků. Úvodní blok je doveden až před bitvu u Hradce Králové, druhý je věnován výhradně této bitvě a třetí se zabývá událostmi po Hradci Králové. Zahrnuje i události v Německu, tedy akce rakouských spojenců proti Prusku.
.
           Poslední tématický blok se jmenuje Předměty, rituály a psychologie všedního dne. Kromě popisu organizace rakouské branné moci, výstroje, zbraní a taktiky i zásobování se zde setkáme také s tématikou ošetřování raněných a nemocných, s kapitolkou o tom, jak válku prožívali civilisté, s kapitolou o špionáži, špionománii, informacích a dezinformacích.
          Tématika všednosti, tedy toho, jak danbé události prožívali lidé obyčejní a neprivilegovaní, je dnes v historii módou a ne každý umí. Autoři této knihy však i zde odvedli velmi dobrý kus práce.


           Jak již jsem psal, kniha je rozsáhlá. Z přehledu témat, jimiž se zabývá, vyplývá, že je též obsažná. Dokonce si myslím, že autoři by rádi napsali ještě více. I tak napsali dost a mne by zajímalo, jaký názor na novou publikaci, kterou vydalo nakladatelství Paseka, máte vy.

          Novou knihu o válce roku 1866 si můžete objednat také na našich stránkách. Nabízíme ji za stejnou cenu, jako e-shop jejího vydavatele, tedy za 479 Kč (namísto 599 Kč na krámě) plus 74 Kč poštovné. Celkem tak za knihu zaplatíte 553 Kč, ušetříte nějaké peníze a podpoříte naše stránky. Objednávkový formulář najdete zde.Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=947