Zbraně pěchoty-III. díl-Ruční a puškové granáty
Datum: Tuesday, 26. July 2005 @ 06:00:00 CEST
Téma: Články


Na našich stránkách vám představujeme již třetí nedávno vydanou publikaci z řady Zbraně pěchoty, kterou si u nás můžete také objednat.

          Nakladatelství Para Bellum vydalo třetí díl reprintu prvorepublikové příručky z edice Sbírka vojenských příruček. Jde o třetí díl vzájemně na sebe navazujících publikací, zaměřených na zbraně pěchoty. Publikace byly určeny pro důstojníky československé armády a třetí díl vyšel v roce 1921, tedy poněkud nelogicky rok před dílem druhým.
           Autorem třetího dílu, věnovaného ručním a puškovým granátům, je nadporučík Ladislav Hübelbauer, instruktor vojenské pěchotní školy v Milovicích. Nákresy, které jsou v této brožuře velmi zdařilé, zhotovil poručík pěšího pluku č.4 Jaroslav Pešta.

          První část knihy je věnována obecnému úvodu na téma ručních granátů. Autor nezastírá jejich trudné počátky v první polovině I. světové války, kdy tyto zbraně byly nespolehlivé a škodily jak těm, kdo je používali, tak jejich nepřátelům. Věnuje se zde také postupu výcviku s ručními granáty.

           V další kapitole přináší přehled dějin ručních granátů od nejstarších dob. Asi nejvíce pozornosti věnuje použití granátů v rusko-japonské válce 1904-1905, kdy se na světová bojiště po takřka dvou staletích opět vrátily a vývoji granátů za I. světové války. Věnuje se i vývoji granátů puškových a jejich upotřebení ve světové (tehdy nedávno skončené) válce.

           Nejdůležitější a nejobsáhlejší částí knihy je část druhá, v níž autor popisuje jednotlivé typy ručních granátů, s nimiž se bojovalo v I. světové válce i s těmi, které byly v jeho době ve výzbroji československé armády. Ke každému granátu je zde pěkně provedený nákres, popis a většinou i návod k házení. Pro mne jako muzejníka je tato část knihy nejcennější a jelikož pár delaborovaných kousků v muzeu máme, již teď se mi kniha zaplatila.
           Autor popisuje nejprve československý granát Janeček, následují granáty rakousko-uherské (včetně puškového a plynového), francouzské (včetně protitankového), německé, anglické, italské a ruské.

           Třetí část knihy popisuje vrhače granátů a navazuje na ni stručný přehled literatury.

          Jak jsem již napsal, pokládám tuto příručku za velmi zajímavou. Není i známo, že by u nás v posledních letech vyšla publikace, která by se zabývala ručními granáty první světové války, takže mne těší, že brožura vyšla.

Pokud si brožuru, která stojí 130 Kč (poštovné 80 Kč) chcete objednat, objednávkový formulář najdete zde. Knihu vám zašle přímo vydavatel.

Chcete-li si objednat všechny tři díly řady Zbraně pěchoty najednou-(Pušky, Pistole a revolvery, Ruční a puškové granáty, jeden díl 130 Kč, 3 díly 390 Kč) klikněte si zde a objeví se objednávkový formulář pro všechny tři díly.

Naši recenzi na I.díl Zbraní pěchoty, pojednávající o puškách, najdete zde.

Recenzi na II. díl o pistolích a revolverech uveřejňujeme zde.

Nabídku dalších publikací najdete zde.


Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=958