Historie a vojenství 3/2001
Datum: Monday, 08. October 2001 @ 08:00:00 CEST
Téma: Články


Najdeme zde zajímavá témata pro zájemce o II. světovou válku, zvláště o letectví. Ale i pro milovníky starých palných zbraní je zde jeden bonbónek.

Počátkem října vyšlo třetí letoční číslo časopisu Historie a vojenství.
Druhou a závěrečnou částí pokračuje studie Jiřího Rajlicha. Stíhací letka 13 Slovenských vzdušných zbraní na východní frontě v letech 1943. Zabývá se obdobím, kdy do letky přišla tzv. II. frontová garnitura letců. Charakteristickým pro druhé, méně slavné období působení slovenských letců po boku Luftwaffe je název kapitoly "Od loajality k dezercím". Všímá si i činnosti Pohotovostní letky v bojích proti americkým bombardovacím svazům. Studii doplňuje přehled potvrzených sestřelů, statistika sestřelených typů a tabulka s počty sestřelů jednotlivých členů letky plus několik černobílých fotografíí.

Druhou rozsáhlou studií je práce Igora Lukeše Případ Vladimíra Komárka na pozadí změn v rovnováze sil mezi Východem a Západem. Autor studie svoji práci charakterizuje jako příběh muže, který se studené války zúčastnil jako obyčejný pěšák. Rozhodně stojí za přečtení.

V rubrice Dokumenty přináší Jan Galandauer edici Deník Václava Havelky. Nový neznámý pramen o cestě Františka Ferdinanda kolem světa. Zajímavé čtení, navíc opatřené vysvětlivkami, předmluvou a přílohami.

Dalším příspěvkem v téže rubrice je opět práce Jiřího Rajlicha Československý noční stíhač na bojištích Středomoří. Vychází z deníku nočního stíhače Josefa Hanuše.

Vít Smetana publikuje na více než 40 stranách práci Mise plukovníka Perkinse v kontextu britské politiky vůči Československu a pomoci jeho odbojovému hnutí na sklonku II. světové války.

Pro mne je v celém třetím čísle HaV nejzajímavější recenze na práci Rainera Lenga Anleitung Schiesspulver zu berichten, Büchsen zu laden und zu Beschiessen... Nebudu zde vypisovat celý dlouhý název. Práce je jedním z výstupů širšího projektu, zkoumajícího středověké vojenství a autor se v ní zabývá rozborem jednoho z nejdůležitějších rukopisů, věnovaných výrobě a užití střelného prachu a palných zbraní ve středověku. Jde o rukopis Státní bavorské knihovny v Mnichově se signaturou cgm 600. K tématu nejstarších palných zbraní jde nepochybně o zásadní práci a již jen sama recenze Miloslava Polívky stojí za přečtení.

Z dalších recenzí jmenujme zhodnocení práce Vladimíra Kupky Metaxasova linie a knihy Jiřího Rajlicha Na nebi hrdého Albionu, která je sočástí projektu monografického zpracování historie čsl. vojenských letců za II. světové války.

Myslím si, že zvláště zájemci o II. světovou válku a zvláště o letectví mají v tomto čísle Historie a vojenství z čeho vybírat.

Tento článek najdete na Mgr. Jan Tetřev-Informační server přátel zbraní
http://www.guns-info.cz

Adresa tohoto článku je:
http://www.guns-info.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=97